Okiem Prawnika

Kiedy programista może skorzystać z ulgi podatkowej IP Box?

5
(97)

Ulga IP Box oznacza preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej.

  

IP Box a stawka podatku i podatek dochodowy (PIT)

To znaczy, że jeśli osiągamy przychody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, zamiast płacić 17, 19, 32% PIT, w zależności od wybranej formy opodatkowania, podatnik płaci niższy podatek dochodowy – jest to aktualnie 5%. Im wyższy przychód z takich produktów czy usług, tym większa ulga podatkowa.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Skorzystać z ulgi IP Box mogą przedsiębiorcy, którzy tworzą lub rozwijają kwalifikowane prawa własności intelektualnej w ramach swojej działalności badawczo-rozwojowej (działalność B+R, ulga B+R). Pamiętaj, że skorzystanie z ulgi IP BOX zobowiązuje Cię do prowadzenia wzoru ewidencji dla celów IP BOX.

Prawo własności intelektualnej a ulga B+R na działalność badawczo-rozwojową

Ważne jest to, że to musi być działalność systematyczna i przede wszystkim podatnik musi osiągać z rozwoju praw własności intelektualnej (a co za tym idzie, również z swojej działalności) przychód. Aby określić, jaka część przychodu jest opodatkowana preferencyjną stawką podatkową, należy skorzystać z tak zwanego wskaźnika Nexus.

  

Podatek dochodowy, obowiązek podatkowy w IP Box (Innovation box) – czym jest wskaźnik Nexus?

Wskaźnik Nexus oparty jest na kosztach, jakie przedsiębiorca poniósł, aby wytworzyć wykwalifikowane prawo własności intelektualnej. Ten wskaźnik jest określony w przepisach i składa się z czterech zmiennych.

\[Nexus = {(a+b) *1,3 \over a + b + c +d}\]

a) koszty prowadzonej działalności badawczo-rozwojową związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b) koszty ponoszone, na działalność badawczo-rozwojową (B+R), w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3,;

c) koszty prac badawczo-rozwojowych zakupionych od podmiotów powiązanych, w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4;

d) koszty zakupionych kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ulga IP Box a stawka podatku do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (dochód z kwalifikowanego IP)

Podatnik może również skorzystać z preferencji IP Box, jeśli osiągany przez niego zagraniczny dochód z kwalifikowanych IP podlega opodatkowaniu w Polsce, co oznacza, że preferencyjną 5% stawkę podatku można stosować wobec dochodu osiągniętego za granicą, jeżeli dochody te można uznać za dochody z kwalifikowanych IP i jednocześnie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Powyższe zależy to od kraju rezydencji kontrahenta i treści umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z danym krajem. Przy metodzie wyłączenia dochód uzyskany przez polski podmiot za pomocą zakładu zagranicznego nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, w związki z czym, preferencyjne opodatkowanie nie nastąpi.

Przy metodzie odliczenia możemy już stosować IP BOX. W drugą stronę też to działa – opodatkowanie IP BOX znajdzie zastosowanie do podatnika zagranicznego, który osiąga w Polsce dochody za pomocą prowadzonego w Polsce stałego zakładu.

  

Z ulgi IP Box możesz skorzystać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli wykorzystujesz poniższe prawa własności intelektualnej:

1) patent,

2) prawo ochronne na wzór użytkowy,

3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7) prawo do ochrony wyhodowanej albo odkrytej odmiany rośliny,

8) autorskie prawo do programu komputerowego.

Informacje zamieszczone na tej stronie mają wyłącznie charakter ogólnych wytycznych. Nie stanowią one porady prawnej i nigdy nie należy ich tak traktować. Podkreślamy, że w razie jakichkolwiek wątpliwości, najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie samodzielnej szczegółowej analizy sytuacji lub skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.
  

Oceń nasz tekst!

Średnia ocen 5 / 5. Liczba głosów: 97

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.