taksa notarialna 2023

Kalkulator taksy notarialnej – oblicz taksę notarialną

5
(1665)

Nasz kalkulator taksy notarialnej pozwoli Ci wyliczyć wysokość taksy notarialnej w zależności od wartości czynności notarialnej. Uwzględnia on także modyfikator dla pierwszej grupy podatkowej.

Darmowy kalkulator taksy notarialnej online

Taksa notarialna w 2024 roku - jak obliczyć?

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. reguluje maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz określa maksymalne kwoty zwiększenia wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną.

Przepisy ogólne określają, że stawki taksy notarialnej zależą od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Wartość przedmiotu czynności notarialnej jest ustalana na podstawie informacji podanych przez strony czynności.

Podstawą określenia maksymalnej stawki jest m.in. wartość zamienianego przedmiotu umowy, ogólna wartość majątku podlegającego działu, wartość pierwszej opłaty lub skapitalizowanej wartości opłaty rocznej przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, wartość rzeczy lub praw przy umowie o rentę, wartość wylosowanych nagród, wartość świadczeń powtarzających się za czas umowy dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) itd.

Maksymalne stawki taksy notarialnej są określone w § 3 rozporządzenia i wynoszą:

  1. do 3 000 zł - 100 zł;
  2. powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł;
  3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł, 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a wprzypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

W przypadku sporządzania aktu notarialnego dokumentującego określone czynności notarialne, stosuje się stawki mniejsze niż maksymalne, takie jak:

  • za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, umowę sprzedaży nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu itp. - maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianej w § 3.
  • za sporządzenie projektu aktu notarialnego i sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego określone czynności notarialne, takie jak ustanowienie hipoteki, losowanie nagrody, potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym itp. - maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki przewidzianej w § 3 lub 1/10 stawki, w zależności od przypadku.

Rozporządzenie ustala również maksymalne stawki dla sporządzania protokołów, wypisów, odpisów, wyciągów, poświadczeń, doręczania oświadczeń, sporządzania protestów oraz innych czynności notarialnych.

W przypadku wykonywania czynności notarialnych poza kancelarią notarialną, wynagrodzenie może zostać zwiększone o określoną kwotę za godzinę pracy, w zależności od pory dnia i dnia tygodnia.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 czerwca 2004 r.

Kalkulator taksy notarialnej - jak obliczyć taksę notarialną

Kalkulator taksy notarialnej stworzony przez nasz zespół jest darmowym narzędziem, które umożliwi Ci szybkie i wygodne obliczenie wysokości taksy notarialnej. Dzięki niemu można uniknąć nieporozumień i zaskoczeń związanych z kosztami, które mogą wynikać z zawiłości przepisów dotyczących opłat notarialnych. Kalkulator ten oparty jest na aktualnie obowiązujących maksymalnych stawkach taksy notarialnej.

Kalkulator taksy notarialnej jest niezwykle przydatnym narzędziem dla osób, które chcą skorzystać z usług notariusza. Dzięki niemu można szybko i łatwo poznać orientacyjny koszt danej czynności notarialnej, co pozwala na dokładne zaplanowanie budżetu.

Warto podkreślić, że nasz kalkulator taksy notarialnej jest dostępny online, co oznacza, że można z niego skorzystać z komputera, jak i z telefonu z dostępem do Internetu. Jest to wygodne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek, eliminując konieczność szukania informacji w wielu różnych przepisach prawnych. Dzięki kalkulatorowi możesz więc szybko i sprawnie obliczyć taksę notarialną i mieć pewność, że koszt usługi notarialnej nie zaskoczy Cię podczas wizyty u Notariusza.

Oceń nasz tekst!

Średnia ocen 5 / 5. Liczba głosów: 1665