esop

Czym jest akcjonariat pracowniczy?

5
(299)

Przy zarządzaniu zespołem pracowników pewnie nie raz zastanawiałeś się jak jeszcze bardziej zmotywować swoich pracowników. Pewnie niejednokrotnie obawiałeś się również utraty rzetelnego i efektywnego pracownika. Jeśli rzeczywiście tak było, to niewątpliwe powinieneś zainteresować się rozwiązaniami oferowanymi przez akcjonariat pracowniczy. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, czym jest akcjonariat pracowniczy, w jaki sposób dochodzi do przekazania akcji/udziałów oraz jakie są wady i zalety jego wprowadzenia.

Akcjonariat pracowniczy – co to jest?

Akcjonariat pracowniczy (ang. employee stock ownership, ESOP) jest instytucją, która szczególnie upowszechniła się w Stanach Zjednoczonych. Akcjonariat pracowniczy jest jedną z metod motywacji pracowników. W polskim porządku prawnym możliwy jest jedynie w spółkach kapitałowych. Polega na przekazaniu pracownikowi części akcji/udziałów spółki, dzięki czemu zyskuje on prawo do partycypacji w jej zyskach.

Co więcej, w zależności od ilości przekazanych akcji/udziałów, może on nawet uzyskać realny wpływ na decyzje podejmowane przez spółkę. Pracownik zyskuje dzięki tym rozwiązaniom poczucie, że jest integralną częścią firmy, której interesy w jeszcze większym stopniu stają się tożsame z jego interesami jako pracownika/właściciela firmy.

W założeniach właścicieli firm, wprowadzenie akcjonariatu pracowniczego powinno zdecydowanie zwiększać motywację pracownika do pracy – w końcu czym większy zysk wypracuje firma, tym większą dywidendę otrzyma on z racji bycia jej akcjonariuszem/udziałowcem.

W jaki sposób dochodzi do przekazania akcji/udziałów?

Przekazanie akcji pracownikowi odbywa się zazwyczaj na warunkach preferencyjnych w stosunku do wyceny rynkowej. Właściciele spółek najczęściej proponują i umożliwiają zakup akcji/udziałów z kredytu bankowego. Pomimo, że kredyt posiada odpowiednie oprocentowanie, tego rodzaju inwestycja i tak ma bardzo dużą szansę na wysoką stopę zwrotu w związku ze wzrostem kursu akcji/udziałów przedsiębiorstwa.

Wady i zalety akcjonariatu pracowniczego

Oprócz wspomnianych już w tekście zalet, warto wskazać również na wartość wizerunkową dla przedsiębiorstwa, w związku z partnerskim podejściem do pracowników. Akcjonariat pracowniczy zwiększa zaufanie między kierownictwem a pracownikiem co w konsekwencji buduje jego lojalność w stosunku do pracodawcy. Czyni to z akcjonariatu pracowniczego świetne narzędzie do zatrzymywania w firmie najbardziej wydajnych pracowników, a co za tym idzie uniemożliwienia przejęcia ich przez konkurencję.

Co ciekawe, pomimo bardzo dużego zainteresowania akcjonariatem pracowniczym na zachodzie, w Polsce, współczynnik takich akcjonariuszy spada. W 2011 r. liczba pracowników funkcjonujących w ramach akcjonariatu pracowniczego wynosiła ok. 100 tysięcy osób. W 2021 r. współczynnik ten był już na poziomie zaledwie 25-30 tysięcy osób. Taki stan rzeczy jest spowodowany przede wszystkim coraz bardziej skomplikowanym otoczeniem prawno-regulacyjnym, które niejednokrotnie zniechęca do podjęcia decyzji o wprowadzeniu tego rozwiązania. Przy odpowiedniej pomocy specjalisty, problemy te nie powinny jednak stanowić większego problemu.

Oceń nasz tekst!

Średnia ocen 5 / 5. Liczba głosów: 299

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *