barometr zawodów

Barometr Zawodów 2022, czyli gdzie brakuje prawników?

4.9
(34)

Najnowsza prognoza ,,Barometr zawodów 2022″ jasno wskazuje, że niewiele zmienia się w kwestii popytu na pracę prawników a podaży. Nadal te dwie wartości w większości się równoważą. Oznacza to, że prawnik poszukujący pracy ma dużą szansę na jej znalezienie. Wyniki przytoczonego badania pokazują, że jedynie w dwóch województwach w kraju (na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie) istnieje problem związany z nadwyżką osób ubiegających się o pracę jako prawnik w stosunku do popytu na tego typu usługi. Są i takie powiaty, w których prawników brakuje.

Czym jest Barometr zawodów?

Barometr zawodów to corocznie przeprowadzana prognoza, której celem jest analiza sytuacji na rynku na kolejny rok. Zawody podzielone są na trzy grupy:

  • Deficytowe — to w niej pracodawcom najtrudniej znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy; grupa, w której liczba wolnych miejsc na dane stanowisko jest większa od liczby osób poszukujących zatrudnienia.
  • Zrównoważone — w tej grupie liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy, która spełnia oczekiwania pracodawców, jest zbliżona do liczby wolnych miejsc.
  • Nadwyżkowe — to w niej pracownikom poszukującym pracy najtrudniej jest znaleźć zatrudnienie; w grupie tej liczba wolnych miejsc jest mniejsza od liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy.

Barometr zawodów określa zapotrzebowanie na dany rodzaj stanowiska nie tylko na poziomie kraju, ale też z podziałem na województwa i powiaty. To przydatne narzędzie np. dla osoby, która chce zostać prawnikiem i zastanawia się nad szansami znalezienia zatrudnienia w miejscu zamieszkania. Korzystając z wyszukiwarki na stronie projektu, wystarczy, że wybierze interesujące ją województwo lub cały kraj, rok prognozy oraz zawód. Pozostaje tylko jedno kliknięcie, aby uzyskała ona dostęp do szczegółowych danych.

Zapotrzebowanie na prawników w poszczególnych województwach

Jak wynika z tegorocznej prognozy Barometr zawodów, w 2022 roku problem związany ze znalezieniem pracy jako prawnik mogą mieć osoby zamieszkujące m.in. województwo podkarpackie. W aż 5 powiatach prognozuje się nadwyżkę osób poszukujących pracy w tym zawodzie w stosunku do zapotrzebowania.

Taka sytuacja przewidziana jest dla powiatu: tarnobrzeskiego, jarosławskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz strzyżowskiego. Warto również podkreślić, że powiat łańcucki nie został oceniony, a w reszcie miejsc na mapie województwa podkarpackiego przewiduje się równowagę w zakresie potrzeb pracodawców oraz osób poszukujących pracy. 

W jakim jeszcze województwie prawnikowi może być trudno znaleźć zatrudnienie? Zgodnie z prognozami problem ten dotknie prawdopodobnie osoby mieszkające na terenie Lubelszczyzny. Dokładniej w powiecie radzyńskim i w samej stolicy województwa — Lublinie.

Istnieją też miejsca, w których, zdaniem specjalistów, wystąpi deficyt osób poszukujących pracy. Oznacza to, że znalezienie tam prawnika może stanowić wyzwanie. Dotyczy to następujących powiatów: siedleckiego (województwo mazowieckie), rawickiego (województwo wielkopolskie), wschowskiego, zielonogórskiego i gorzowskiego (województwo lubuskie).

W stosunku do niektórych powiatów nie dokonano oceny, więc trudno stwierdzić, jak będzie wyglądała sytuacja prawników w tamtych rejonach. Mowa o wspomnianym wcześniej powiecie łańcuckim oraz trzech powiatach województwa wielkopolskiego: ostrowskim, chodzieskim i międzychodzkim. 

W pozostałej części kraju, z wyłączeniem niektórych rejonów Podkarpacia i Lubelszczyzny przytoczonych wcześniej, przewiduje się równowagę w zakresie popytu i podaży na prawników. Z przeprowadzonej przez specjalistów prognozy w ramach Barometru zawodów wynika, że liczba ofert pracy będzie mniej więcej pokrywała się z liczbą osób chcących pracować jako prawnik. 

Więcej o badaniu

Barometr zawodów na rok 2022 stanowi informację o zapotrzebowaniu na pracowników różnych branż. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału spotkali się po to, aby dokładnie przeanalizować stan rynku pracy w odniesieniu do zapotrzebowania pracodawców oraz liczby pracowników gotowych podjąć współpracę. 

Barometr zawodów ma przewagę nad innymi tego typu badaniami np. ankietami. Przede wszystkim prognoza ta uwzględnia nie tylko kwalifikacje pracowników, ale także ich przygotowanie do zawodu. Bierze pod uwagę rzeczywistą możliwość podjęcia pracy na danym stanowisku, która wynika z wiedzy, doświadczenia oraz chęci. Badania, które opierają się na danych dotyczących tylko liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych, nie są tak miarodajne, ponieważ często rzeczywistość okazuje się inna niż statystyki.

Omawiana w tym artykule grupa zawodowa, czyli prawnicy, jest stosunkowo szeroką kategorią. Do tej grupy zaliczane są m.in. następujące zawody: adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy; sędziowie; rzecznicy patentowi; asystenci; komornicy sądowi; notariusze czy legislatorzy.

Barometr zawodów to badanie zlecane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a jej koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Źródło: https://barometrzawodow.pl/

Oceń nasz tekst!

Średnia ocen 4.9 / 5. Liczba głosów: 34

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *