Polisolokaty Kancelaria Radcy Prawnego Lublin

Polisolokaty bez tajemnic – o co z tym chodzi?

5
(201)

Polisolokaty wydawały się być atrakcyjnym i bezpiecznym produktem inwestycyjnym, o czym może świadczyć fakt, iż zdecydowało się na nie 5 mln Polaków, wpłacając 50 mld złotych. Niestety produkt okazał się fiaskiem, a inwestorzy wycofujący środki przed ustalonym terminem tracili nie tylko ewentualne zyski, ale również znaczną część zgromadzonego na lokacie kapitału.

Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 lutego 2023 roku otwiera przed konsumentami szanse na odzyskanie środków z polisolokaty. Potwierdzając, że niejasne i niezrozumiałe postanowienia umowy mogą stanowić nieuczciwą praktykę rynkową Trybunał dał inwestorom narzędzie do żądania nieważności umowy ubezpieczenia, a co za tym idzie żądania zwrotu od ubezpieczyciela wszystkich środków z takiej polisolokaty.

Polisolokata: Co to takiego? 

Polisolokata to jedyny w swoim rodzaju produkt finansowy będący hybrydą ubezpieczenia na życie oraz produktu inwestycyjnego. Polisolokaty z założenia były mniej bezpieczne od tradycyjnych lokat, ale miały zapewniać wyższy zysk, od którego nie trzeba odprowadzać podatku. Tyle w teorii, a jak to wyglądało w praktyce?

W ostatnim czasie okazało się, że wielu klientów zakładając polisolokatę zostało oszukanych. Pod płaszczykiem ubezpieczenia na życie towarzystwa ubezpieczeniowe oferowały niepewne produkty inwestycyjne, a w momencie, w którym inwestorzy odnotowali straty i chcieli wycofać zainwestowany kapitał, byli obciążeni horendarnymi opłatami “warunkowymi”. Zależnie od umowy opłaty te wynosiły od 40% do nawet 100% wpłaconych środków, co wiązało się z utratą całego zgromadzonego kapitału. 

Polisolokata: Jak odzyskać wpłacone środki?

Wysokość opłat “warunkowych” stanowiła dla ubezpieczonych duże zaskoczenie. Na szczęście, nie wszyscy konsumenci zgadzali się na taki stan rzeczy, a dzięki ich wysiłkom odzyskanie wpłaconych na polisolokaty środków stało się znacznie prostsze. Przede wszystkim, na jaw wyszły nieuczciwe praktyki rynkowe, które stanowią podstawę do unieważnienia umowy. 

Ubezpieczyciele niechętnie zgadzają się na unieważnienie umowy, licząc na to, że konsument nie skieruje sprawy do sądu. Kancelaria Radcy Prawnego Lublin nie tylko zachęca Klientów do kierowania spraw do sądu, ale przede wszystkim zapewnia ich kompleksową obsługę na każdym etapie toczącego się postępowania. 

Radca Prawny Lublin: Kompleksowa obsługa sporów o wypłatę środków z polisolokaty

Zastanawiasz się jak odzyskać środki wpłacone na polisolokatę? Kancelaria Radcy Prawnego Lublin posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spraw wynikających ze sporów o polisolokaty. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu. Nasze doświadczenie pokazuje nam, że walka z Goliatem, jakim wydają się być duże instytucje finansowe nie jest z góry przegrana, a środki z polisolokaty można odzyskać, kiedy z pomocą przyjdzie kompetentny i zaangażowany radca prawny.

Artykuł sponsorowany

Oceń nasz tekst!

Średnia ocen 5 / 5. Liczba głosów: 201