Szklany sufit

Szklany sufit, czyli ogromne wyzwanie na drodze zawodowej prawniczek

5
(27)

Niedawno opublikowano raport „Liderki w kancelariach prawnych” opracowany na podstawie badania przeprowadzonego przez HRK S.A. Wynika z niego, że szklany sufit jest zjawiskiem występującym w środowisku prawniczym i stanowiącym spore utrudnienie na drodze do awansu. Czym dokładnie ono jest i jakie są jego źródła? Jak wygląda dyskryminacja kobiet w branży prawniczej?

Co oznacza szklany sufit?

To pojęcie odnoszące się do niewidzialnej przeszkody, która nie pozwala się rozwijać i osiągać coraz to wyższy poziom na szczeblu zawodowym. Po raz pierwszy zjawisko to zostało nazwane w latach 80. XX wieku. Choć od tego momentu minęło już sporo czasu, nadal jest to temat aktualny. Szklany sufit to pojęcie używane głównie w kontekście kobiet, choć odnosi się też do mniejszości społecznych, które również muszą mierzyć się z wieloma ograniczeniami, podążając swoją ścieżką zawodową.

Dyskryminacja ze względu na płeć ma swoje źródło przede wszystkim w krzywdzących stereotypach. Bazują one na założeniu, że predyspozycje można podzielić ze względu na płeć. Nie trudno się domyślić, że mężczyźni kojarzeni są jako zdobywcy, idealnie dostosowani do pełnienia kierowniczych stanowisk, podczas gdy kobiety traktuje się bardziej jako opiekunki.

Skąd u kobiet biorą się bariery?

Statystyki jasno wskazują, że liczba kobiet mających wykształcenie wyższe jest większa niż mężczyzn. Dlaczego mimo to kobiety rzadziej pełnią funkcję dyrektorek, a dyskryminacja w pracy jest zjawiskiem, które często je dotyka? Powodów jest co najmniej kilka.

Pierwszym z nich jest bariera wewnętrzna, która objawia się przede wszystkim brakiem pewności siebie i wiary we własne możliwości. Nie bez znaczenia pozostaje też presja społeczna, a dokładniej postrzeganie roli kobiety w sposób tradycyjny, czyli głównie jako matki. Kolejną barierą w karierach zawodowych są czynniki zewnętrzne, w tym stereotypy. Są one prostą drogą do tego, aby w danym miejscu pracy pojawiła się dyskryminacja.

Szklany sufit w kancelariach prawnych

Z przytoczonego na wstępie raportu wynika, że aż 81% partnerek największych kancelarii w naszym kraju przekonało się osobiście, czym jest szklany sufit. Prawniczki spotkały się na swojej drodze z głęboko zakorzenionymi stereotypami. Dotyczyły one m.in. tego, że kobiety, jako istoty wyjątkowo empatyczne, emocjonalne, a przy tym zależne od innych, nie mają odpowiednich predyspozycji do zarządzania biznesem i pełnienia ważnych funkcji w organizacji.

Z raportu można się dowiedzieć, że na studiach prawniczych przeważają kobiety. W środowisku prawniczym pojawia się ich coraz więcej, ale nadal na stanowiskach kierowniczych częściej spotyka się mężczyzn. Powodem tego jest dyskryminacja, ale nie tylko. Kobiety mają też sporo do zrobienia w kwestii myślenia o samych sobie. Trzeba skończyć z poczuciem bycia niewystarczająco dobrą, z nadmierną kontrolą i dążeniem do tego, aby wszystko było perfekcyjne.

W raporcie przytoczone są również informacje na temat tego, co powoduje największą trudność w karierze prawniczej. Na pierwszym miejscu znalazł się stres (64%), ale zaraz po nim odsunięcie od kwestii decyzyjnych i niejasna ścieżka kariery (47%) oraz brak docenienia pracy ze strony przełożonego (45%).

Źródło:

https://hrk.pl/pl/baza-wiedzy/raporty-branzowe

Informacje zamieszczone na tej stronie mają wyłącznie charakter ogólnych wytycznych. Nie stanowią one porady prawnej i nigdy nie należy ich tak traktować. Podkreślamy, że w razie jakichkolwiek wątpliwości, najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie samodzielnej szczegółowej analizy sytuacji lub skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Oceń nasz tekst!

Średnia ocen 5 / 5. Liczba głosów: 27

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *