ile kosztuje adwokat

Ile kosztuje wynajęcie prawnika w Polsce?

5
(100)

Nie jest tajemnicą, że wielu osób nie stać na wynajęcie dobrego adwokata. Jednak konsekwencje prawne ścigania karnego mogą kosztować obywateli znacznie więcej: niemożność znalezienia pracy, utrata reputacji czy wysokie kary pieniężne – to tylko część problemów, z jakimi borykają się skazani. Adwokaci są w stanie uchronić Cię przed wieloma przykrymi konsekwencjami, dlatego nie warto odmawiać jego pomocy podejrzanym, oskarżonym i obwinionym.

Dlaczego warto wynająć adwokata?

Wynajęcie adwokata w celu uzyskania pomocy prawnej bardzo często jest jedyną formą zakończenia danej sprawy. Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie skomplikowanych spraw jest zawsze zależne od jej złożoności oraz ilości czynności, które musi podjąć w sprawie adwokat, ilości pism, które należy sporządzić do sprawy oraz ilości porad prawnych, jakich należy udzielić klientowi.

Systemy rozliczenia wynagrodzenia adwokackiego:

  1. Ryczałtowe
  2. Godzinowe
  3. Godzinowe z limitem godzin
  4. Wynikowe – flat fee + success fee

Ile kosztuje adwokat?

Aby dowiedzieć się, ile kosztuje wynajęcie adwokata, wystarczy odwiedzić biuro adwokata procesowego z dostępnymi dokumentami sprawy. Po zbadaniu okoliczności sprawy i przeanalizowaniu dokumentów prawnik ogłasza swojemu zleceniodawcy cenę. Jeśli nie masz możliwości odwiedzenia kancelarii adwokackiej, przybliżony koszt prac możesz uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu podany na stronie internetowej kancelarii.

Przed umówieniem się z adwokatem, warto zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i poznać aktualne obowiązujące stawki minimalne.

Stawki obowiązujące w sprawach cywilnych, sprawach ze stosunku pracy oraz sprawach z ubezpieczeń społecznych:

1) sprawa o zapłatę do 500 zł – 120 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;
7) powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

1. rozwód – 720 zł, a jeżeli postępowanie jest połączone z orzekaniem przez sąd o winie rozkładu pożycia – 1080 zł;
2) unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;
3) przysposobienie – 360 zł;
4) pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;
5) ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;
6) rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;
7) ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;
8) podział majątku wspólnego między małżonkami – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;
9) alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

Oceń nasz tekst!

Średnia ocen 5 / 5. Liczba głosów: 100