Ugoda pozasądowa z dłużnikiem

Jak przygotować ugodę pozasądową z dłużnikiem?

5
(42)

Planujesz podpisać porozumienie z dłużnikiem i nie wiesz, jak się do tego zabrać? Zastanawiasz się, co powinna zawierać taka ugoda? Kiedy zawarcie ugody pozasądowej z dłużnikiem będzie dla Ciebie jako wierzyciela korzystne? Czy wiesz, dlaczego jej zawarcie jest tak ważne?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak przygotować ugodę pozasądową, jesteś w dobrym miejscu. W naszym artykule znajdziesz wszystkie najważniejsze oraz najaktualniejsze informacje. Dowiesz się szczegółowo, jak przygotować wzór ugody pozasądowej z dłużnikiem, o jakich jej elementach powinieneś pamiętać oraz co możesz na tym zyskać.

Odpowiedzi na swoje pytania, znajdziesz w naszym artykule.

Czym jest ugoda z dłużnikiem?

Pozasądowa ugoda z dłużnikiem to umowa pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, w której obie strony dokonują wzajemnych ustępstw w celu uniknięcia wieloletniego procesu sądowego. To jeden z najważniejszych elementów windykacji polubownej. Jest to szereg działań, podjętych przez wierzyciela, chcącego dochodzić wierzytelności bez udziału wymiaru sprawiedliwości.

Na czym polega windykacja polubowna?

Windykacja polubowna (inaczej nazywana również miękką) cechuje się ugodowym podejściem do dłużnika.
Jej celem jest skłonienie wierzyciela, by dobrowolnie, bez wchodzenia z nim na drogą sądową, uregulował swoje przeterminowane zobowiązania wobec wierzyciela. Finałem dobrze przeprowadzonej windykacji polubownej, jest wypracowanie warunków ugody korzystnych zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela i zawarcie ugody.

Dzięki ugodzie dochodzi do polubownego zakończenia sporu. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień ugody, które wcześniej wspólnie wypracowały w toku negocjacji.

Na jakie kompromisy potrafią iść wierzyciele?

Zawarcie ugody oznacza, że zarówno wierzyciel jak i dłużnik wspólnie i w porozumieniu zgadzają się na wypracowane w umowie ugody pozasądowej określone ustępstwa, dzięki czemu tworzy się szansa na porozumienie się przez strony sporu poza ścieżką sądową. Wierzyciel najczęściej zdaje sobie sprawę z tego, jak czasochłonna, nerwowa i droga jest ścieżka sądowa. Musi więc on pójść na pewnego rodzaju kompromisy, w celu nakłonienia swojego dłużnika do zawarcia ugody pozasądowej.

Dłużnikom najczęściej udaje się wynegocjować ustępstwa takie jak możliwość spłaty zobowiązania w ratach, które pozwolą dłużnikowi przetrwać gorszy moment w życiu, odroczenie terminów płatności, zrzeszenie się roszczeń o zapłatę odsetek a nawet zrzeszenie się przez wierzyciela roszczeń do jakiejś części zobowiązań.

Ugoda z dłużnikiem, a rozprawa sądowa

Przygotowanie dobrego porozumienia z dłużnikiem może pomóc Ci uniknąć rozprawy sądowej, która jest kosztowna i czasochłonna. Jeżeli jednak postępowanie sądowe będzie nieuniknione, to warto pamiętać, że ugodę można podpisać też w trakcie jego trwania, a także po ogłoszeniu wyroku. Kluczowym elementem porozumienia dotyczącego spłaty jest uznanie długu przez wierzyciela. Szczególnie istotne jest to w standardowych sprawach o zapłatę, ponieważ uznanie długu umożliwia złożenie pozwu w postępowaniu nakazowym.

W przypadku niemożności osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia z dłużnikiem stajemy przed koniecznością dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. W takiej sytuacji warto skierować swoje kroki do kancelarii prawnej, która zajmuje się prowadzeniem tego typu spraw.

Czym różni się postępowanie nakazowe od postępowania upominawczego w przypadku długu?

Opisujemy to w pełnej wersji artykułu, z którego dowiesz się również, co możesz zyskać, wybierając tę formę rozwiązania sprawy z dłużnikiem, czym jest klauzula wykonalności i kiedy może dojść do zwykłego postępowania z rozprawami.

Kluczowe elementy ugody z dłużnikiem

Każde porozumienie dotyczące spłaty zaległości powinno obligatoryjnie zawierać:

  • datę i miejsce;
  • oznaczenie stron – jeśli dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, do dokumentu należy wpisać dane zgodne z informacjami zawartymi w CEiDG lub KRS;
  • preambułę z opisem sytuacji, czyli szczegóły dotyczące długu;
  • uznanie długu przez dłużnika w formie oświadczenia, zapisy powinny być sformułowane w taki sposób, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości w tej materii;
  • określenie sposobu spłaty, termin oraz harmonogram spłat;
  • sposób rozstrzygania ewentualnych sporów;
  • podpis wierzyciela oraz dłużnika na każdej stronie ugody – jeżeli dłużnik prowadzi firmę, dokument mogą podpisać tylko i wyłącznie osoby, które są uprawnione do jej reprezentowania.
Sprawdź, jak dokładnie powinien wyglądać wzór ugody z dłużnikiem, wchodząc w pełną wersję tego artykułu. Szczególnej uwadze polecamy wzór ugody pozasądowej z dłużnikiem dostępny na naszej stronie internetowej. Dowiesz się stamtąd także, co jeszcze może zawierać takie porozumienie z dłużnikiem, na co zwrócić szczególną uwagę i jak sformułować dodatkowe zapisy.

Korzyści z zawarcia ugody z dłużnikiem

Dzięki korzystnej (oczywiście dla obu stron) ugodzie można zaoszczędzić czas, pieniądze i nerwy. Dlaczego? Ponieważ jest szansa na porozumienie poza ścieżką sądową, co ułatwia całą sprawę zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi. Podpisanie porozumienia jest szczególnie pomocne, jeśli nie masz możliwości udokumentowania podstawy do roszczenia przed sądem, czyli nie posiadasz pokwitowania odbioru pieniędzy czy też pisemnej umowy. W związku z tym, podpisując ugodę z dłużnikiem, dłużnik potwierdza swój dług i zobowiązuje się do jego spłaty.

Niewątpliwie, bardzo duże korzyści płynące z porozumienia dotyczącego spłaty może mieć również dłużnik. Przede wszystkim zyskuje on pewność, że czynności windykacyjne wobec niego zostaną wstrzymane. Ponadto obie strony idą na pewnego rodzaju ustępstwa, co jest dla dłużnika korzystniejsze niż rozprawa sądowa. Wierzyciel może zaproponować odstąpienie od żądania zapłaty odsetek, korzystny harmonogram spłat, czy też obniżenie kwoty długu.

Podpisanie pozasądowej ugody z dłużnikiem to dobre rozwiązanie dla obu stron, dlatego warto wiedzieć jak przygotować dobre porozumienie.

Prowadzę firmę – czy warto korzystać z usług kancelarii windykacyjnych?

Ze względu na to, że każda sprawa jest inna, nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje się, że wiele zależy od specyfiki sytuacji w jakiej się znalazłeś. W postpandemicznej rzeczywistości wiele firmy stanęło lub wkrótce stanie przed widmem niewypłacalności. Możemy znaleźć dziesiątki raportów, z których wynika, że firmy dotknięte przez kryzys wpadną albo już wpadły w olbrzymie kłopoty finansowe. W ostatnich miesiącach przez Polskę przetoczyła się fala restrukturyzacji, upadłości, oraz bankructw i to na pewno nie jest koniec.

Im wcześniej przedsiębiorcy zaczną sprawnie poruszać się w tematyce dochodzenia wierzytelności, tym lepiej dla ich firm. Przede wszystkim znajomość podstaw tej dziedziny prawa uświadomi Ci, że w wielu sytuacjach jesteś w stanie poradzić sobie sam.

Ze względu na to, że wyspecjalizowane kancelarie prowadzą olbrzymie ilości spraw na etapach przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych reprezentując wierzycieli, ich doświadczenie, może być niezbędne przy bardziej skomplikowanych sprawach. Skuteczne odzyskanie należności na drodze sądowej w ostatnim czasie było mocno utrudnione. Dlatego właśnie rozwiązanie sporu o wierzytelność w formie ugody z dłużnikiem, to wciąż bardzo atrakcyjna alternatywa dla sądowego dochodzenia wierzytelności.

Informacje zamieszczone na tej stronie mają wyłącznie charakter ogólnych wytycznych. Nie stanowią one porady prawnej i nigdy nie należy ich tak traktować. Podkreślamy, że w razie jakichkolwiek wątpliwości, najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie samodzielnej szczegółowej analizy sytuacji lub skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Oceń nasz tekst!

Średnia ocen 5 / 5. Liczba głosów: 42

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *