krs online

Wypis i wyciąg z KRS online

5
(4256)

W 2012 roku Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło wyszukiwarkę online podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisując numer KRS danej organizacji możesz zweryfikować jej dane oraz pobrać odpis. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to rejestr, w którym gromadzone są informacje o podmiotach prawa cywilnego oraz o jednostkach organizacyjnych, które posiadają osobowość prawną. Odpis z KRS stanowi potwierdzenie wpisu w tym rejestrze, natomiast wyciąg z KRS zawiera szczegółowe informacje o podmiocie.

Czym jest odpis z KRS online?

Odpis pełny z KRS i odpis aktualny z KRS są jednymi z najważniejszych dokumentów potwierdzających istnienie podmiotu prawnego. Odpisy te zawierają podstawowe informacje o podmiocie, takie jak nazwa, siedziba, numer identyfikacyjny REGON oraz numer KRS. Dodatkowo w odpisie można znaleźć informacje o organach zarządzających podmiotem oraz o ich uprawnieniach. Odpis z KRS jest niezbędny w wielu sytuacjach, na przykład przy zawieraniu umów handlowych, składaniu wniosków o dotacje oraz przy ubieganiu się o kredyt firmowy w banku.

Odpis pełny z KRS online bezpłatnie przez Internet

W odpisie pełnym z KRS online znajdziesz treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu do KRS.

Wyciąg z KRS – czym jest, jak go uzyskać?

Wyciąg z rejestru KRS to bardziej szczegółowy dokument, który zawiera pełne informacje o podmiocie prawnym. W wyciągu znajdują się informacje o siedzibie, celu działalności, rodzaju prowadzonej działalności oraz o organach zarządzających podmiotem. W wyciągu z rejestru KRS można także znaleźć informacje o zarejestrowanych oddziałach oraz filiach podmiotu, a także o ewentualnych zaległościach podatkowych i zaległościach wobec ZUS. Wyciąg z rejestru KRS możesz bezpłatnie pobrać z Internetu.

Wypis i wyciąg z KRS można również uzyskać poprzez złożenie wniosku w odpowiednim sądzie rejestrowym. Koszt wypisu i wyciągu z KRS wynosi zazwyczaj kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych, w zależności od rodzaju dokumentu oraz od tego, czy wniosek jest składany w trybie pilnym czy zwyczajnym. Wniosek o wypis lub wyciąg z KRS możesz złożyć osobiście w sądzie rejestrowym lub za pomocą tradycyjnej poczty. Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem.

Warto zaznaczyć, że odpisy z KRS i wyciągi rejestru KRS to dokumenty publiczne, co oznacza, że każdy może uzyskać do nich dostęp. Dostęp do informacji zawartych w KRS jest bardzo ważny dla wielu podmiotów, takich jak na przykład przedstawiciele administracji publicznej, banki czy instytucje finansowe.

Oceń nasz tekst!

Średnia ocen 5 / 5. Liczba głosów: 4256