Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie – na czym polega?

5
(153)

W Polsce aby rozwiązać małżeństwo należy wystąpić do sądu z pozwem o rozwód. Sąd może orzec rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie. W poniższym artykule zajmiemy się rozwodem z orzeczeniem o winie.

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie?

W przypadku tego rodzaju rozwodu, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, sąd orzeka o tym który z małżonków odpowiada za rozkład pożycia małżeńskiego. Możliwe są następujące orzeczenia:

  • rozwód z orzeczeniem o winie żony,
  • rozwód z orzeczeniem o winie męża,
  • rozwód z orzeczeniem o winie obu stron.

Wyjątkowo sąd może orzec, że żadne z małżonków winy nie ponosi.

Co do zasady, sąd orzeka rozwód w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jednak sam ten element nie wystarczy. Sąd nie dopuści do rozwodu jeżeli na jego skutek miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka lub dzieci małżonków. Również nie dojdzie do rozwodu w sytuacji gdy takie orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Czym jest rozkład pożycia? Dochodzi do niego w momencie, kiedy zerwane zostają trzy więzi: uczuciowa, fizyczna i gospodarcza.

Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje

Wiele osób stara się uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, ponieważ niesie on poważne konsekwencje prawne. Na pierwszym miejscu należy tutaj wymienić obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami.

Jeżeli jeden z małżonków zostanie uznany za winnego, może zostać zobligowany do płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka. Może dojść do takiej sytuacji w dwóch przypadkach:

  • na żądanie małżonka, który pozostaje w niedostatku, a nie został uznany za jedynego winnego rozkładu pożycia;
  • na żądanie małżonka, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej niewinnego małżonka, nawet jeżeli nie pozostaje on w niedostatku.

Warto pamiętać, że obowiązek ten wygasa w razie zawarcia przez byłego małżonka nowego małżeństwa.

Rozwód z orzeczeniem o winie nie ma wpływu na wysokość alimentów na rzecz dzieci. Co do zasady nie wpływa również na podział majątku wspólnego.

Rozwód z orzeczeniem o winie – kiedy zatem warto?

Warto złożyć pozew z wnioskiem o wskazanie winnego rozpadu małżeństwa w sytuacji, kiedy jest się pewnym swojej niewinności oraz niewinny małżonek ma świadomość, że po rozwodzie jego sytuacja materialna znacznie się pogorszy.

Drugim często spotykanym powodem, dla którego jeden z małżonków składa pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, jest ambicja i chęć udowodnienia byłemu partnerowi, że to on odpowiada za rozpad ich małżeństwa.

Warto jednak mieć na uwadze, że takie postępowanie jest bardzo żmudnym i wymagającym procesem. Sprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie może ciągnąć się bardzo długi czas. Dodatkowo należy liczyć się ze stresem oraz ciężarem emocjonalnym, jaki towarzyszy stronom w tego typu postępowaniach. Przez cały proces konieczne będzie bowiem, odtwarzanie zdarzeń, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa.

Sąd dążąc do ustalenia winnego rozkładu pożycia będzie badał wszelkie okoliczności, które do tego się przyczyniły. Należy się liczyć z koniecznością przedstawienia wszelkiego rodzaju dowodów, które mają świadczyć o winie drugiego małżonka włącznie z zeznaniami świadków.

Ile trwa rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie trwa bardzo długo. Może to nawet być kilka lat w zależności od stopnia zawiłości sprawy oraz od poziomu obłożenia pracą danego wydziału w sądzie, przed którym toczy się dana sprawa rozwodowa.

Orzeczeniu rozwodu z przypisaniem winy jednej lub obu stronom postępowania towarzyszy zawsze bardzo rozbudowane postępowanie dowodowe. Składają się na nie przede wszystkim dowody z zeznań świadków, dowody z dokumentów, a nierzadko również dowód z raportu detektywa. Należy mieć na uwadze fakt, że niestawiennictwo na rozprawie świadka również przyczyni się do przedłużenia postępowania. W takiej sytuacji sąd wyznaczy bowiem kolejny termin rozprawy.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, sąd ustali po czyjej stronie leży wina za rozpad małżeństwa. Powyższe znajdzie odzwierciedlenie w wyroku rozwodowym.

Radca prawny specjalizujący się w sprawach rozwodowych – dlaczego warto go mieć?

Samodzielne przechodzenie przez proces rozwodu z orzeczeniem o winie może być trudne. W takiej sytuacji lepiej skorzystać z doświadczonego w sprawach rozwodowych radcy prawnego.

W sprawach rozwodowych z orzeczeniem o winie małżonkowie często stają się dla siebie wrogami i przedstawiają coraz to nowe okoliczności, które według nich wpłynęły na rozpad związku. Nierzadko jednak, nie są to na tyle istotne fakty, by były one przedmiotem postępowania dowodowego. Zdarza się nawet, że okoliczności, które w subiektywnej ocenie strony są dla niej bardzo korzystne, w rzeczywistości mogą spowodować odwrotny skutek. Dlatego tak ważne jest aby w procesie rozwodowym można było skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje doświadczony radca prawny.

Artykuł powstał przy współpracy z https://kancelaria-szeffner.pl/.

Oceń nasz tekst!

Średnia ocen 5 / 5. Liczba głosów: 153